ספר נפש החיים: מוסר ביהדו&#151 (Large Print / Paperback)

ספר נפש החיים: מוסר ביהדו— By &#1 רבינו Cover Image

ספר נפש החיים: מוסר ביהדו&#151 (Large Print / Paperback)

$21.97


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
ספר נפש החיים
המקובל החסיד
לרבינו חיים מוולוזי'ן
מוסר ביהדות על פיהזוהר הקדוש ועץ חיים
על חשיבות האדם, תפילה, האלוקות ותלמוד תורה
הרב חיים איצקוביץ' נולד ז' בסיון תק"ט - הסתלק י"ד בסיון תקפ"א], ידוע בשם רבי חיים מוולוז'ין, בן הגאון רבי נחמן מפוהסט, היה מגדולי הדור בתקופתו, תלמידיו ונאמן ביתו של הגר"א - הגאון מווילנה, היה רב העיירה וולוז'ין, ומייסדה של ישיבת עץ חיים, המוכרת כישיבת וולוז'ין אם הישיבותבצעירותו למד אצל השאגת אריה, שהיה רב בוולוז'ין, ולאחר מכן עבר לוילנה ונהיה לתלמידו החשוב ונאמן ביתו של הגאון מוילנה, בברכתו של הגאון מוילנה, עבר לוולוז'ין ושימש כרבה של העיירהבראשית המאה ה-19, לאחר פטירתו של רבו, ייסד רבי חיים את ישיבת עץ חיים בוולוז'ין ובכך הפך לאבי הישיבות הליטאיות הגדולותספרו הידוע הוא נפש החיים המדגיש את חשיבות לימוד התורההספר נפש החיים מבוסס על הזוהר הקדוש, עץ החיים וספרי קבלה נוספים, הספר בא להסביר סוגיות בעולם היהדות, ונכתב כמענה לספר התניא של חסידות חב"ד, בספר זה ישנו עימות עם רעיונות חסידיים כמו - צדיק יסוד עולם שדרכו מתקשרים אל האלוהות, שהדבקות הרגשית ויראת השמים, הנה הדבר החשוב ביותר, בספר ארבע שערים ושמונה פרקי השלמה אחרי שער ג
Product Details ISBN: 9798869376749
Large Print: Yes
Publisher: Judaism
Publication Date: May 17th, 2024
Pages: 308
Language: Hebrew