Te Kroniky Elia z Garetha (Paperback)

Te Kroniky Elia z Garetha By Antonio Carlos Pinto Cover Image

Te Kroniky Elia z Garetha (Paperback)

$35.99


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

V zen čten ři, připravte se ponořit se do kouzeln ch str nek "Te Letopisy Elia z Garetha" a vr tit se do fascinuj c ho NightGlenu

V tejte v dals m vzrusuj c m dobrodruzstv , kde se z hady rodiny Shadowthornů rozl haj temn mi chodbami kronik Gareth's Ela. V tomto nov m vyd n slibujeme, ze odhal me jestě hlubs a poutavějs tajemstv .

Na nas cestě, vedeni Eliin m bystr m okem, odhal me skryt z hady, kter prostupuj NightGlen, a prozkoum me jeho nejtemnějs z kout a nej zasnějs krajiny.

Připravte se na vzrusuj c zvraty, kdyz budeme čelit epick m bitv m a mor ln m dilematům, kter budou pro nase hrdiny v zvou na kazd m kroku.

Ale nenechte se m lit, mil čten ři, protoze na těchto str nk ch n's neček jen akce. Mezi nočn mi st ny kvete romantika, zvl stě mezi Garethovou Eliou a Dariusem Shadowthornem, jejichz osudy jsou nerozlučně propleteny.

V t to nov 's ze budou odhalena prastar tajemstv a volby postav budou utv řet osud nejen jich sam ch, ale cel ho kr lovstv NightGlen. Připravte se tedy na cestu za pozn n m a intenzivn mi emocemi, kde z dn tajemstv nezůstane nedotčeno a v's zce bude budoucnost vsech.

Popadněte svou představivost a připojte se k n m na t to neuvěřiteln cestě Te Letopisy Elia z Garetha, kde kazd kapitola představuje novou str nku obr cenou do nezn ma

Product Details ISBN: 9798223114000
Publisher: Antonio Carlos Pinto
Publication Date: May 17th, 2024
Pages: 220
Language: Czech