Quy Sơn Cảnh Sách (Paperback)

Quy Sơn Cảnh Sách By Nguyễn Minh Tiến Cover Image

Quy Sơn Cảnh Sách (Paperback)

$13.99


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

B i văn n y được thiền sư Quy Sơn Linh Hựu viết ra nhằm's ch tấn việc tu học của đồ ch ng, n n gọi l văn cảnh's ch, v lấy t n ng i để l m tựa. Từ xưa nay vẫn gọi l "Quy Sơn cảnh's ch văn".

Mặc d đ ra đời từ hơn ng n năm qua nhưng b i văn vẫn c n được truyền tụng, nhờ v o nội dung v c ng's u sắc, th m o v văn chương's c t ch, lưu lo t. Kh ng những thế, đ y c n l một ng văn rất được tr n trọng trong chốn thiền m n, hầu như bất cứ ai khi mới bước ch n v o con đường tu học cũng đều phải học thuộc nằm l ng.

Tuy kh ngắn gọn, nhưng t nh h m's c của văn chương đ cho ph p b i văn n u l n rất trọn vẹn chủ đề muốn n i. Bằng một c ch diễn đạt g y nhiều x c cảm thay v l răn đe, quở tr ch, những lời khuy n dạy của Tổ sư thật gần gũi v th n thiết, khiến người nghe kh ng khỏi rung động trong l ng.

Hơn thế nữa, cấu tr c văn từ cũng hết sức ho n chỉnh, m vận h i ho , vừa đọc l n đ c thể cảm nhận được phần n o văn qua m điệu. Quả thật l một ng văn tr c tuyệt xưa nay t c .

Với mong muốn giới thiệu c ng qu độc giả một bản văn hay trong văn chương Phật gi o, cũng l để nhắc nhở cho nhau nghe những lời răn dạy của bậc Tổ sư ng y trước, n n ch ng t i kh ng nệ chỗ học k m cỏi, cố gắng chuyển dịch bản văn n y sang tiếng Việt để nhiều người c thể dễ d ng t m đọc.

Ngo i ra, ch ng t i cũng giới thiệu đ i n t về h nh trạng của Tổ Quy Sơn - người đ 's ng lập ra t ng Quy Ngưỡng, một trong c c t ng ph i quan trọng của Thiền Trung Hoa. Qua đ , ch ng ta c thể hiểu th m về gi trị v bối cảnh ra đời của t c phẩm.

Đồng thời, nhằm gi p cho những ai chưa quen thuộc lắm với chữ H n cũng c thể sử dụng được phần nguy n t c để hiểu's u hơn nội dung bản văn, ch ng t i cũng bi n soạn th m phần Tham khảo chữ H n.

Do sở học c giới hạn, ch ng t i biết chắc sẽ kh ng sao tr nh khỏi t nhiều sai's t khi thực hiện c ng việc n y. Tuy nhi n, với t m nguyện mong muốn cho hết thảy mọi người đều được lợi lạc nhờ nơi sự gi o h a của chư Phật Tổ, ch ng t i mong rằng sẽ nhận được sự cảm th ng v tha thứ, chỉ dạy từ c c bậc t n t c v qu độc giả xa gần.

M a Vu Lan, PL 2547

Tr n trọng,

Nguyễn Minh Tiến

Product Details ISBN: 9798215815762
Publisher: United Buddhist Publisher
Publication Date: December 30th, 2022
Pages: 148
Language: Vietnamese