Công ThỨc Siêu Chay 2023: Công ThỨc Siêu Chay 2023 (Paperback)

Công ThỨc Siêu Chay 2023: Công ThỨc Siêu Chay 2023 By Mike Boggi Cover Image

Công ThỨc Siêu Chay 2023: Công ThỨc Siêu Chay 2023 (Paperback)

$44.93


Special Order—Subject to Availability
(This book cannot be returned.)

C c bữa ăn thuần chay kh ng cầu kỳ được thực hiện nhanh ch ng v dễ d ng

Tất cả ch ng ta đều biết cuộc đấu tranh.. cố gắng tạo ra những bữa ăn Thuần chay ngon miệng v tốt cho sức khỏe c thể kh khăn đối với một người bận rộn. Đ y l l c "S ch dạy nấu ăn thuần chay" sẽ l vũ kh tối thượng của bạn.


Được thiết kế đặc biệt để gi p bạn chế biến c c m n ăn thuần chay ngon miệng, cực kỳ đơn giản để thực hiện tất cả trong khi sử dụng c c nguy n liệu dễ tiếp cận v gi cả phải chăng.


Chuy n gia dinh dưỡng v chuy n gia to n diện về thực vật, Debby Hayes, chia sẻ hướng dẫn từng bước đơn giản của c ấy để duy tr chế độ ăn Thuần chay ho n to n c n bằng v l nh mạnh... cho bạn v cả m i trường.

Đ y l những g bạn c thể mong đợi từ Vegan Cookbook:

✓ Kh i niệm cơ bản về ăn chay -- T m hiểu c c nguy n tắc nền tảng của lối sống dựa tr n thực vật với lời giải th ch đầy đủ về ch nh x c những loại thực phẩm bao gồm v n n tr nh cũng như l do tại sao.


✓ C ng thức nấu ăn dễ d ng -- Giảm một nửa thời gian v o bếp của bạn v d nh t thời gian hơn cho việc nấu nướng v chuẩn bị m vẫn thu được kết quả ngon miệng.


✓ Đầu bếp v kh ch h ng đ thử nghiệm -- Tất cả c c c ng thức nấu ăn trong cuốn's ch n y đều đ được thử nghiệm v kiểm tra bởi c c đầu bếp chuy n nghiệp cũng như kh ch h ng, để đảm bảo bạn lu n c được kết quả thơm ngon nhất.

Product Details ISBN: 9781837526161
ISBN-10: 1837526168
Publisher: Mike Boggi
Publication Date: December 3rd, 2022
Pages: 316
Language: Vietnamese