Paleo 2022: ThỊt VÀ CÁ Ngon ĐẦu Tiên (Paperback)

Paleo 2022: ThỊt VÀ CÁ Ngon ĐẦu Tiên By Kim Yen Cover Image

Paleo 2022: ThỊt VÀ CÁ Ngon ĐẦu Tiên (Paperback)

$44.53


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

Bạn c muốn biết nhiều c ng thức nấu ăn ngon để giảm c n v o buổi's ng, buổi trưa v buổi tối kh ng?

Nếu c , h y tiếp tục đọc ....

Chế độ ăn t carbohydrate hiện l một trong những h nh thức ăn ki ng phổ biến nhất. Ngay cả trong lĩnh vực thể thao sức bền, chế độ ăn ki ng palo cũng l một chủ đề quan trọng.

Nhưng lợi ch thực sự của chế độ ăn ki ng nhạt l g ?


Cơ thể chuyển h a năng lượng dư thừa th nh chất b o.

Nhiều người ăn ki ng theo chế độ ăn ki ng cho rằng việc chuyển đổi carbohydrate th nh một chất như đường sẽ l m tăng lượng đường trong m u.


Để giảm điều n y một lần nữa, cơ thể con người sản xuất insulin, l m giảm qu tr nh đốt ch y chất b o. Đồng thời, cảm gi c đ i trở lại.

Nguy n tắc của Paleo l Nếu dừng chế độ ăn nhiều carbohydrate, cơ thể cũng sử dụng nhiều chất b o hơn.


MUA bản sao của bạn, ngay b y giờ

Product Details ISBN: 9781837522941
ISBN-10: 1837522944
Publisher: Kim Yen
Publication Date: September 2nd, 2022
Pages: 218
Language: Vietnamese