Najlepsia Domáca Pizza (Paperback)

Najlepsia Domáca Pizza By Bohus Mikús Cover Image

Najlepsia Domáca Pizza (Paperback)

$53.47


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)
Pizza je ploch , otvoren kol č talianskeho p vodu, ktor pozost va z chlebovej k rky's ochutenou paradajkovou om čkou a syrom, často zdoben pikantn m m som a zeleninou. Tradične bola pizza klasifikovan podľa hr bky, tvaru a mont znej platformy.


A. Hr bka k ry Pizza sa dod va vo verzi ch's tenkou, strednou a hrubou k rkou. Mnozstvo cesta je hlavn m faktorom ovplyvňuj cim hr bku k rky. Svoju lohu vsak zohr va aj v ska n rastu. Cesto, ktor je buď podkysnut alebo prekysnut , alebo je pred pečen m splosten , m tendenciu vytv rať tensiu k rku ako cesto, ktor sa nech vykysn ť (alebo kysn ť) na optim lnu roveň po vyvaľkan a pred pečen m.
B. Tvar Pizzy's tiez klasifikovan podľa tvaru - konkr tne okr hle a obdĺznikov . Pizza, ktor sa pripravuje na obdĺznikovej plechovej panvici, sa niekedy naz va pizza "talianska pek reň" - miesto, kde vznikla. Okr hly je vsak najbeznejs tvar v pizzeri ch, pravdepodobne preto, ze je najjednoduchs na v robu. Existuj aj speci lne tvary, ako napr klad pizza v tvare srdca, ktor je obľ ben na Valent na.
C. zhromazdenie Pizzy's tiez klasifikovan podľa platformy, na ktorej's zostaven . V z sade existuj tri: panvica, pl tno a supka (alebo lopatka) - zn me ako pizza na panvici, pizza na pl tne a pizza pečen v krbe. Pan pizza sa tiez naz va hlbok pizza a pizza na panvici. Pizzy's hrubsou k rkou sa zvyčajne vyr baj na panvici, zatiaľ čo tensie sa často montuj na sito alebo supku. Pri v robe na supke sa pizza pečie priamo na ohnisku alebo palube pece. Vari cia na pizzu pečen v krbe zahŕňa v robu a pečenie pizze na nehorľavom papieri upravenom silik nom
Product Details ISBN: 9781783574049
ISBN-10: 1783574046
Publisher: Bohus Mikus
Publication Date: March 2nd, 2023
Pages: 334
Language: Slovak