HƯỚng DẪn Hoàn ChỈnh VỀ Máy KhỬ NƯỚc (Paperback)

HƯỚng DẪn Hoàn ChỈnh VỀ Máy KhỬ NƯỚc By Hưng Sỹ Cover Image

HƯỚng DẪn Hoàn ChỈnh VỀ Máy KhỬ NƯỚc (Paperback)

$46.47


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)
Trong thời Trung cổ, người d n ở ch u u đ x y dựng c c ph ng như một phần mở rộng của nh m y chưng cất được thiết kế đặc biệt để khử nước thực phẩm bằng sức n ng của ngọn lửa trong nh .
Thức ăn được giăng khắp ph ng, hun kh i v sấy kh . Việc thiếu nh's ng mặt trời v những ng y kh hạn khiến thực phẩm kh ng thể phơi kh b n ngo i, v những ng i nh đặc biệt n y đ giải quyết vấn đề cho những người sống ở v ng kh hậu ẩm ướt, m t mẻ.

V o giữa những năm 1800, một quy tr nh đ được ph t triển để c thể sấy kh rau ở nhiệt độ 105 F v n n th nh b nh. Những loại rau kh n y l nguồn dinh dưỡng đ ng hoan ngh nh cho những thủy thủ phải chịu đựng những chuyến đi d i ng y m kh ng c thức ăn tươi. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, những người l nh sử dụng thực phẩm đ khử nước l m khẩu phần ăn nhẹ khi phục vụ tr n chiến trường. Ng y nay, ch ng ta biết những thứ n y l "c c bữa ăn sẵn's ng để ăn" (MRE).


Sau chiến tranh, c c b nội trợ kh ng vội th m loại thực phẩm nhỏ gọn nhưng thường kh ng vị n y v o th i quen nấu nướng h ng ng y của họ, v thực phẩm khử nước kh ng c n được ưa chuộng.

L một người chuẩn bị đồng thời cũng l một người l m vườn, t i muốn chuẩn bị cho tủ đựng thức ăn của m nh ngo i đậu, gạo, l a m v bột trứng. Việc khử nước tiền thưởng cho khu vườn của t i sẽ lấp đầy khoảng trống do thực phẩm kh ng thể đ ng hộp v tủ đ ng dễ bị mất điện để lại. Nguồn nước sạch v lửa l những thứ duy nhất cản trở gia đ nh t i v bữa ăn n ng hổi được chế biến từ những nguy n liệu đ khử nước.

Cuốn's ch n y kh ng chỉ d nh cho những người l m vườn c kinh nghiệm, những người chuẩn bị chu đ o v những chuy n gia bảo quản. N d nh cho những ai y u th ch thực phẩm tươi sống v muốn tham khảo c ch bảo quản. Để ph hợp với lối sống năng động ng y nay, qu tr nh khử nước cần phải dễ d ng ph hợp với th i quen h ng ng y của bạn, mất t thời gian nhất c thể v y u cầu thời gian chuẩn bị tối thiểu.


Bằng c ch kết hợp mua số lượng lớn với c c đợt bảo quản theo l , cũng như m y khử nước hiệu quả, bạn c thể sấy kh thực phẩm để sử dụng h ng ng y.
Product Details ISBN: 9781783573172
ISBN-10: 1783573171
Publisher: Hưng Sỹ
Publication Date: February 21st, 2023
Pages: 252
Language: Vietnamese