Autentická ChuŤ Taveného Sýrového SendviČe (Paperback)

Autentická ChuŤ Taveného Sýrového SendviČe By Jozef Mach Cover Image

Autentická ChuŤ Taveného Sýrového SendviČe (Paperback)

$51.98


Special Order—Subject to Availability
(This book cannot be returned.)
Proč vsichni milujeme grilovan 's rov sendvič Křupavě opečen na p nvi nebo op kan dozlatova do změknut , je jen m lo věc , kter jsou l kavějs nez grilovan 's rov sendvič.


Zlatohněd toast křupe zvenku, kdyz se do něj zakousnete, a z sk te měkk , hork , vyt kaj c 's r. Dostanete př val rozkose a zachvěn zak zan ho i zn m ho: m slovou křupavost zemit ho chleba's vrstvou rozpoustěj c ho se tepl ho's ra. S r a toast's m slem mohou b t dnes dietn m luxusem, pro někoho mozn dokonce tabu; přesto grilovan 's rov sendviče jsou kulin řsk m ekvivalentem pohodln deky. Grilovan 's rov sendvič je pravděpodobně t m, co v's krmila vase matka, krmila v's skola a krmilo v's dětstv . A můze to b t to, č m krm te sebe a bl zk př tele a rodinu, alespoň občas. Grilovan 's rov sendviče mohou b t jednou z nejjednoduss ch věc na v robu, něco, co můzete udělat t měř kazdou hodinu's př sadami př mo ve vas kuchyni, za m ně nez p r minut. Sn daně, oběd, večeře, po skole nebo půlnočn svačina... to vse je ide ln čas na grilovan 's rov sendvič.V roba grilovan ch's rov ch sendvičů Ve skutečnosti nepotřebujete speci ln věcičky, i kdyz existuj někter sikovn , kter vytvoř křupav vnějsek's roztaven m's rem uvnitř.


Existuj lisy, kter mačkaj tučn rolky, vynikaj c pro italsk panini, kub nsk sendviče, bocadillos a obyčejn star grilovan 's r. A existuj sendvičovače, kter přitisknou vnějs okraje chleba těsně, těsně, ach tak pevně k sobě, aby uzavřely roztaven hork roztaven 's r. (Ty posledně jmenovan byly velmi popul rn ve Velk Brit nii v sedes t ch letech - ř kalo se mi, ze bez dom cnosti neexistovala z dn dom cnost.) Ale skutečně, dobr tězk p nev - nejl pe nepřilnav - stač na grilovan 's rov sendviče a brojlery. funguje perfektně pro ty's otevřenou tv ř . Ačkoli sendviče's grilovan m's rem nemohou b t nic v c nez chl b a's r opečen na p nvi, trocha zdoben je posune na plně jinou roveň stimuluj c , vzrusuj c , trouf m si ř ct, vzrusuj c ? Jen m lokdo dok ze odolat tak ostr mu, zlat mu, st kaj c mu pokusen ; V m, ze nikdy nemůzu.V běr's ra Hlavn m krit riem pro v běr vaseho's ra je, zda se roztav nebo ne.


Ne vsechny's ry se roztav . Hisp nsk 's ry jako panela se nerozpoustěj ; ani kypersk anari, halloumi nebo italsk horsk 's r, jako je ten, kter jsem kdysi jedl v Assisi op kan na otevřen m ohni. Takov 's ry jsou lahodn pod van samy o sobě, ale jsou k ničemu v grilovan ch's rov ch sendvič ch. Na druhou stranu velmi kr mov 's ry, jemn chuti, měkk a sametov textury, se jiz t měř rozpoustěj . Uvnitř grilovan ho's rov ho sendviče si nezachovaj svůj charakter a integritu. Sp rujte je's dals m pevnějs m, asertivnějs m a odv znějs m's rem. Větsina pevn ch pl tkov ch's rů je zvěřina pro grilov n a lze je pouz t zaměnitelně's jin mi podobn ho charakteru.

Product Details ISBN: 9781783570218
ISBN-10: 1783570210
Publisher: Jozef Mach
Publication Date: February 7th, 2023
Pages: 310
Language: Chechen