Việt Nam Nước Chia Hai Đàng (Paperback)

Việt Nam Nước Chia Hai Đàng By Olga Dror, Tung Chau Le (Translator) Cover Image

Việt Nam Nước Chia Hai Đàng (Paperback)

By Olga Dror, Tung Chau Le (Translator)

$30.00


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

....


Trong c ng tr nh "Việt Nam Nước Chia Hai Đ ng" n y, Gi o sư Olga Dror nghi n cứu việc gi o huấn v trưởng th nh (nguy n văn "socialization") của thanh ni n dưới hai ch nh phủ Việt Nam đối nghịch nhau, đ l Việt Nam Cộng h a (VNCH hoặc Nam Việt Nam) v Việt Nam D n chủ Cộng h a (VNDCCH hoặc Bắc Việt Nam), trong những năm khốc liệt nhất của cuộc nội chiến. L một người đ trải qua một nửa thời thơ ấu ở S i G n v nửa c n lại ở Th nh phố Hồ Ch Minh sau khi S i G n bị đổi t n dưới ch nh quyền cộng sản, t i v c ng cảm k ch t c giả đ l m's ng tỏ sự tương phản r n t giữa hai hệ thống m t i đ lớn l n v trải nghiệm trực tiếp....

Product Details ISBN: 9781088140956
ISBN-10: 1088140955
Publisher: Nhan Anh Publisher
Publication Date: May 20th, 2023
Pages: 360
Language: Vietnamese