سه گانه ی عقد قنات, جلد سوم- & (Paperback)

سه گانه ی عقد قنات, جلد سوم- & By Ata Servati Cover Image

سه گانه ی عقد قنات, جلد سوم- & (Paperback)

$25.00


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)


وقتی که ملاهای دهی به قصد درست کردن امازاده ای برای کلاهبرداری و کنترل مردم اقدام می کنند, و به دروغ و ریا متوصل می شوند, و برای رسیدن به مقصود خود قس گرفتن اموال مرد پیر و بیابان نشینی را می کنند. اما پیر مرد برای مبارزه با آنها و خرافات بپا می خیزد. اما مبارزه اش چندان آسان نیست به خون و خون ریزی وکشت و کشتار می کشد, تلاشی میان بد و خوب, جنگی بین حقیقت الاهی و ساختگی ملاهای کاذب... با ورود روحی نامریی برای کمک به پیر مرد, قصه روال خنده دار و دیوانه واری را دنبال می کند. و پایانی غیرقابل پیش بینی.

Set in Iran 70 years ago, the clergy tries to create a shrine to deceive and control the public. Lies and hypocrisy are used to achieve the goal, he and his followers (team) want to seize the property of an old man who lives in the mountain. The old man rises to fight them, but his struggle is not so easy, it leads to bloodshed and killing. A competition between good and evil, a war between divine truth and the fabrication of falsehoods ... takes an unpredictable turn. The situation becomes out of control and supernatural when a mystic soul comes to aid the old man of the mountain.


Product Details ISBN: 9780977974757
ISBN-10: 0977974758
Publisher: Enlightenment Publications
Publication Date: September 30th, 2020
Pages: 306
Language: Persian